Studiewijzers
Ouders


Ouders

Vaders en moeders. Getrouwe echtparen die door het huwelijk aan elkaar verzegeld zijn in een tempel van God, kunnen hun ouderlijke taak in alle eeuwigheid blijven vervullen. ‘Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun stoffelijke en geestelijke behoeften, en ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben en helpen, de geboden van God moeten naleven, en gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn, waar ze zich ook bevinden.’ (Het gezin: een proclamatie aan de wereld, Liahona, november 2010, p. 129.)