Studiewijzers
Overwegen


Overwegen

Mediteren, diep nadenken, vaak in verband met de Schriften of andere zaken die verband houden met God. Wanneer het met gebed gepaard gaat, kan het overdenken van goddelijke zaken tot inzicht en openbaring voeren.