Studiewijzers
Overlevering


Overlevering

De overtuigingen en gebruiken die van het ene geslacht op het andere worden overgedragen (2 Thess. 2:15). In de Schriften waarschuwt de Heer de rechtvaardigen steeds om op hun hoede te zijn voor de goddeloze overleveringen van de mensen (Lev. 18:30; Mark. 7:6–8; Mos. 1:5; LV 93:39–40).