Studiewijzers
Talent


Talent

Een oude gewichtseenheid of geldsom van grote waarde. Het talent dient ook als symbool van iets wat grote waarde vertegenwoordigt, zoals het evangelie van Jezus Christus (Matt. 25:14–29; Ether 12:35; LV 60:2, 13).