Studiewijzers
Verborgenheden van God


Verborgenheden van God

De verborgenheden of geheimenissen van God zijn geestelijke waarheden die alleen door openbaring gekend worden. God maakt zijn verborgenheden bekend aan hen die gehoorzaam zijn aan het evangelie. Een deel van Gods verborgenheden moet nog geopenbaard worden.