Studiewijzers
Mosiah, zonen van
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Mosiah, zonen van

Vier zonen van koning Mosiah uit het Boek van Mormon die zich bekeren wanneer hun een engel is verschenen om hen bekering toe te roepen. Hun namen zijn Ammon, Aäron, Omner en Himni (Mos. 27:34). Veertien jaar lang prediken zij het evangelie met succes tot de Lamanieten. Een verslag van hun bediening onder de Lamanieten staat in de hoofdstukken 17–26 van het boek Alma.