Studiewijzers
Zefanja


Zefanja

Een profeet uit het Oude Testament die tijdens de regering van Josia leefde (639–608 v.C.).

Het boek Zefanja

In hoofdstuk 1 wordt melding gemaakt van een toekomstige dag van verbolgenheid en benauwdheid. In hoofdstuk 2 wordt het volk van Israël vermaand om gerechtigheid en ootmoed te zoeken. Hoofdstuk 3 beschrijft de wederkomst, wanneer alle volken zich voor de strijd zullen verzamelen. De Heer zal echter in hun midden regeren.