Studiewijzers
Deuteronomium


Deuteronomium

Het vijfde boek van het Oude Testament.

Deuteronomium bevat de laatste drie redevoeringen van Mozes, die hij hield op de vlakte van Moab, kort voordat hij opgenomen werd. De eerste redevoering (de hoofdstukken 1–4) vormt een inleiding. De tweede redevoering (de hoofdstukken 5–26) bestaat uit twee delen: (1) de hoofdstukken 5–11: de tien geboden en een praktische uiteenzetting daarvan; en (2) de hoofdstukken 12–26: een wettenstelsel, dat de kern van het hele boek vormt. De derde redevoering (de hoofdstukken 27–30) bevat een plechtige vernieuwing van het verbond tussen Israël en de Heer en de bekendmaking van de zegeningen die volgen op gehoorzaamheid en de vervloekingen die volgen op ongehoorzaamheid. De hoofdstukken 31–34 bevatten de overdracht van de wet aan de Levieten, het lied van Mozes, zijn laatste zegen en zijn heengaan.