Studiewijzers
Kishkumen


Kishkumen

De leider van een groep goddeloze mannen, uit het Boek van Mormon, die later bekend werd als de rovers van Gadianton (Hel. 1:9–12; 2).