Studiewijzers
Maleachi


Maleachi

Een profeet uit het Oude Testament die omstreeks 430 v.C. schreef en profeteerde.

Het boek Maleachi

Het boek of de profetie van Maleachi, het laatste boek in het Oude Testament, bevat vier hoofdthema’s: (1) de zonden van Israël — Mal. 1:6–2:17; 3:8–9; (2) de oordelen die over Israël zullen komen wegens ongehoorzaamheid — Mal. 1:14; 2:2–3, 12; 3:5; (3) de beloften met betrekking tot gehoorzaamheid — Mal. 3:10–12, 16–18; 4:2–3; en (4) de profetieën over Israël — Mal. 3:1–5; 4:1, 5–6 (LV 2; 128:17; GJS 1:37–39).

Maleachi heeft in zijn profetie over Johannes de Doper geschreven (Mal. 3:1; Matt. 11:10), de wet van tiende (Mal. 3:7–12), de wederkomst van de Heer (Mal. 4:5), en de terugkeer van Elia (Mal. 4:5–6; LV 2; 128:17; GJS 1:37–39). De Heiland haalde de hoofdstukken 3 en 4 van Maleachi in hun totaliteit aan voor de Nephieten (3 Ne. 24–25).