Studiewijzers
Nehor


Nehor

Een zondige man uit het Boek van Mormon, een van de eersten die priesterbedrog toepaste onder de Nephieten. Nehor werd voor zijn misdaden terechtgesteld (Alma 1) nadat hij valse leer had verkondigd en Gideon had gedood. Nehors volgelingen zetten de kwade praktijken en leringen van Nehor nog lang na diens dood voort.