Studiewijzers
Amlici, Amlicieten


Amlici, Amlicieten

Een man uit het Boek van Mormon die aan het hoofd stond van een groep Nephieten die in de periode van de regering van de rechters een koning verlangde. Deze Nephieten, Amlicieten geheten, kwamen in openlijke opstand tegen God, waarvoor zij vervloekt werden (Alma 2–3).