Studiewijzers
Boek der geboden


Boek der geboden

In 1833 werd een aantal van de openbaringen die de profeet Joseph Smith had ontvangen, klaargemaakt om te worden uitgegeven onder de titel A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ (Een boek met geboden voor het besturen van de Kerk van Christus). Daar de Heer met zijn dienstknechten bleef communiceren, werd er twee jaar later een vergrote bundel openbaringen uitgegeven onder de titel Leer en Verbonden.