Studiewijzers
Asa


Asa

De derde koning van Juda, uit het Oude Testament. In de Schriften wordt vermeld dat zijn ‘hart (…) al zijn dagen volkomen toegewijd aan de Heere’ was (1 Kon. 15:14). Tijdens zijn bewind maakt hij van het leger een efficiënt apparaat, werpt het Ethiopische juk af, verwijdert de afgoden en nodigt het volk uit een verbond te sluiten om Jehova te zoeken (1 Kon. 15–16; 2 Kron. 14–16). Wanneer hij echter een mankement krijgt aan zijn voeten, zoekt hij de hulp van de Heer niet en sterft (1 Kon. 15:23–24; 2 Kron. 16:12–13).