Studiewijzers
Eed en verbond van het priesterschap


Eed en verbond van het priesterschap

Een eed is een gezworen verklaring om een belofte na te komen. Een verbond is een plechtige belofte tussen twee partijen. Het Aäronisch priesterschap wordt alleen door een verbond ontvangen. Melchizedeks-priesterschapsdragers ontvangen het priesterschap niet alleen door een verbond, maar tevens door een onuitgesproken eed. Naargelang priesterschapsdragers getrouw zijn en hun roeping grootmaken zoals God van hen verlangt, zegent Hij hen. Wie tot het einde getrouw zijn en alles doen wat Hij hun vraagt, zullen alles ontvangen wat de Vader heeft (LV 84:33–39).