Studiewijzers
Vijandschap
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Vijandschap

In schriftuurlijke zin: tegenstreving, vijandigheid en haat.