Studiewijzers
Vijandschap


Vijandschap

In schriftuurlijke zin: tegenstreving, vijandigheid en haat.