Studiewijzers
Lucifer


Lucifer

De naam betekent ‘de stralende’ of ‘lichtdrager’. Lucifer, die tevens bekendstaat als de zoon van de dageraad, was de geestelijke zoon van God die aan het hoofd stond van de opstand in het voorsterfelijk bestaan. De naam Lucifer komt niet voor in de Bijbel. Openbaring uit de laatste dagen geeft meer bijzonderheden over Lucifers val (LV 76:25–29).