Studiewijzers
Besnijdenis


Besnijdenis

Teken van het verbond van Abraham voor de mannelijke Israëlieten in de bedelingen van het Oude Testament (Gen. 17:10–11, 23–27; BJS, Gen. 17:11 [Aanhangsel]). De besnijdenis hield in het wegsnijden van ‘het vlees van de voorhuid’ van alle mannelijke kinderen en volwassenen, waarna de voorrechten en de verplichtingen van het verbond hun ten deel vielen. De besnijdenis als teken van het verbond is met de zending van Christus opgeheven (Mro. 8:8; LV 74:3–7).