Studiewijzers
Vergeving van zonden


Vergeving van zonden

Vergeving van overtreding op voorwaarde van bekering. Vergeving van zonden is mogelijk gemaakt door de verzoening van Jezus Christus. Vergeving van zonden wordt verkregen wanneer iemand geloof heeft in Christus, zich van zijn zonden bekeert, de verordeningen van de doop en handoplegging voor de gave van de Heilige Geest ontvangt, en Gods geboden naleeft (Art. 1:3–4).