Studiewijzers
Macht


Macht

Het vermogen om iets te doen. Macht over iemand of iets hebben, is het vermogen die persoon of dat voorwerp te beheersen of te gebieden. In de Schriften houdt macht of kracht vaak verband met de macht van God of de hemelse macht. Macht is veelal nauw verbonden met het gezag van het priesterschap, dat de toestemming of het recht is om in naam van God te handelen.