Studiewijzers
Vertrouwen


Vertrouwen

Iets of iemand geloven of vertrouwen. In geestelijke zaken betreft dit vertrouwen het vertrouwen op God en op zijn Geest.