Studiewijzers
Filippenzen, brief aan de


Filippenzen, brief aan de

Een brief die Paulus heeft geschreven aan de heiligen te Filippi tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome en die nu het boek Filippenzen vormt in het Nieuwe Testament.

Hoofdstuk 1 bevat Paulus’ groeten en zijn lering over eenheid, nederigheid en volharding. In hoofdstuk 2 wordt benadrukt dat allen zich eens zullen buigen voor Christus en dat alle mensen hun eigen behoudenis moeten bewerken. In hoofdstuk 3 wijst Paulus erop dat hij alles heeft opgeofferd voor Christus. In hoofdstuk 4 dankt Paulus de heiligen van Filippi voor hun steun.