Studiewijzers
Vader in de hemel


Vader in de hemel

De Vader van de geest van alle mensen (Ps. 82:6; Matt. 5:48; Joh. 10:34; Rom. 8:16–17; Gal. 4:7; 1 Joh. 3:2). Jezus is zijn eniggeboren Zoon in het vlees. Het is de mens geboden de Vader te gehoorzamen, te eren en in Jezus’ naam tot Hem te bidden.