Studiewijzers
Juk


Juk

Een toestel dat op de nek van dieren of mensen wordt geplaatst om hen samen in te spannen. Het juk van Christus is een symbool van discipelschap; het juk van het knechtschap is een symbool van verdrukking.