Studiewijzers
Herodias


Herodias

Zuster van Herodes Agrippa uit het Nieuwe Testament en vrouw van haar oom, Herodes Filippus, met wie zij een dochter had, Salome. Zij spande samen met haar dochter om de onthoofding van Johannes de Doper gedaan te krijgen (Matt. 14:3–11).