Studiewijzers
Aäron, zoon van Mosiah


Aäron, zoon van Mosiah

Een zoon van koning Mosiah uit het Boek van Mormon. Velen bekeren zich tot Christus mede dankzij Aärons grote inspanningen tijdens diens zending.