Studiewijzers
Rechtvaardigen, rechtvaardiging


Rechtvaardigen, rechtvaardiging

Kwijtschelding ontvangen van de straf voor zonden en zonder zonde worden verklaard. Iemand wordt gerechtvaardigd door de genade van de Heiland wanneer hij in Hem gelooft. Dat geloof blijkt uit bekering en gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie. De verzoening van Jezus Christus stelt de mensen in staat om zich te bekeren en te worden gerechtvaardigd, ofwel kwijtschelding te krijgen van de straf die anders zou worden opgelegd.