Studiewijzers
Bedeling


Bedeling

Een evangeliebedeling is een periode waarin de Heer minstens één bevoegde dienstknecht op aarde heeft die de sleutels van het priesterschap draagt.

Adam, Henoch, Noach, Abraham, Mozes, Jezus Christus, Joseph Smith en anderen hebben allemaal een nieuwe bedeling van het evangelie ingeluid. Wanneer de Heer een bedeling inluidt, wordt het evangelie opnieuw geopenbaard, zodat de mensen van die bedeling niet zijn aangewezen op eerdere bedelingen voor kennis van het heilsplan. De bedeling die begonnen is door Joseph Smith staat bekend als de ‘bedeling van de volheid der tijden’.