Studiewijzers
Zaligsprekingen


Zaligsprekingen

Een aantal leringen die Jezus tijdens de bergrede heeft gegeven en die een beschrijving geven van een edel en geestelijk ingesteld karakter (Matt. 5:3–12; Luk. 6:20–23). De zaligsprekingen zijn zo gerangschikt, dat elke uitspraak voortvloeit uit de vorige. In 3 Ne. 12 staat een uitgebreider en nauwkeuriger verslag van de zaligsprekingen.