Studiewijzers
Openbaring


Openbaring

Communicatie van God aan zijn kinderen op aarde. Openbaring kan komen door het licht van Christus en door de Heilige Geest door middel van inspiratie, visioenen, dromen of het bezoek van engelen. Openbaring verschaft leiding die de getrouwen tot het eeuwig heil in het celestiale koninkrijk kan voeren.

De Heer openbaart zijn werk aan zijn profeten en geeft de gelovigen de bevestiging dat de openbaringen aan de profeten waar zijn (Amos 3:7). Door middel van openbaring geeft de Heer persoonlijke leiding aan ieder mens die ernaar zoekt, geloof heeft, zich bekeert en gehoorzaam is aan het evangelie van Jezus Christus. ‘De Heilige Geest is een openbaarder’, heeft Joseph Smith gezegd, ‘en niemand kan de Heilige Geest ontvangen zonder tevens openbaring te ontvangen.’

In de kerk van de Heer zijn het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen profeet, ziener en openbaarder voor de kerk en voor de wereld. De president van de kerk is de enige die de Heer geautoriseerd heeft om openbaring voor de gehele kerk te ontvangen (LV 28:2–7). Iedereen kan persoonlijke openbaring ontvangen voor zijn eigen welzijn.