Studiewijzers
Kiezen, koos, gekozen


Kiezen, koos, gekozen

Wanneer de Heer een persoon of een groep mensen uitkiest, roept Hij ze gewoonlijk ook om te dienen.