Studiewijzers
Alfa en Omega


Alfa en Omega

Alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet; omega de laatste. Het is tevens een naam die voor Jezus Christus wordt gebruikt als symbool om aan te duiden dat Christus het begin en het einde is (Openb. 1:8; LV 19:1).