Studiewijzers
Nicodemus


Nicodemus

Een rechtschapen overste van de Joden (vermoedelijk lid van het Sanhedrin) en Farizeeër (Joh. 3:1) uit het Nieuwe Testament.