Studiewijzers
Verbond


Verbond

Een overeenkomst tussen God en de mens, waarin echter de twee partijen niet als gelijken optreden. God stelt de voorwaarden van het verbond en de mens stemt erin toe zich daaraan te houden. Vervolgens ontvangt hij van God de belofte van bepaalde zegeningen voor zijn gehoorzaamheid.

Beginselen en verordeningen worden door middel van een verbond ontvangen. De leden van de kerk die een verbond sluiten, beloven zich eraan te houden. De leden sluiten bijvoorbeeld bij hun doop een verbond met de Heer en hernieuwen dat verbond door aan het avondmaal deel te nemen. Zij sluiten verdere verbonden in de tempel. Het volk van de Heer is een verbondsvolk, dat rijkelijk gezegend wordt naarmate het zijn verbonden met de Heer nakomt.