Studiewijzers
Filemon


Filemon

Een christen uit het Nieuwe Testament, eigenaar van de slaaf Onesimus, die weggelopen was en zich bij Paulus had gevoegd. Paulus stuurde Onesimus terug naar Filemon met een brief waarin hij hem vroeg zijn slaaf te vergeven.