Studiewijzers
Sleutels van het priesterschap


Sleutels van het priesterschap

Sleutels geven het recht om te presideren, ofwel de macht die God de mens geeft om zijn priesterschap op aarde te besturen. Priesterschapsdragers die tot een presiderende functie worden geroepen, ontvangen sleutels van hen die in gezag boven hen zijn gesteld. Priesterschapsdragers gebruiken hun priesterschap uitsluitend binnen de grenzen die zijn bepaald door hen die de sleutels dragen. De president van de kerk is de enige persoon op aarde die alle sleutels van het priesterschap bezit en bevoegd is die uit te oefenen (LV 107:65–67, 91–92; 132:7).