Studiewijzers
Ammon, zoon van Mosiah


Ammon, zoon van Mosiah

Een zoon van koning Mosiah, uit het Boek van Mormon. Ammons toegewijde inspanningen als zendeling voeren tot de bekering van vele zielen tot Christus.