Studiewijzers
Babel, Babylon


Babel, Babylon

De hoofdstad van Babylonië.

Babel, een van de oudste steden in het land Mesopotamië of Sinear (Gen. 10:8–10), is gesticht door Nimrod. De Heer verwart de taal ten tijde van de torenbouw van Babel (Gen. 11:1–9; Ether 1:3–5, 33–35). Later is Babel de hoofdstad van Nebukadnezar. Hij bouwt een enorme stad, waarvan de ruïnes nog bestaan. Omdat Babel een zeer goddeloze stad werd, wordt de goddeloosheid van de wereld sindsdien daarmee gesymboliseerd.