Studiewijzers
Ruth


Ruth

De Moabitische schoondochter van het Israëlitische echtpaar Naomi en Elimelek uit het Oude Testament. Na de dood van haar man hertrouwt Ruth met een bloedverwant van Naomi, Boaz. Hun zoon, Obed, is een voorvader van David en van Jezus Christus. Het verhaal van Ruth is een prachtig voorbeeld van de bekering tot de kudde van Israël van iemand die geen afstammeling van Israël was. Ruth keerde zich af van haar vroegere god en vroegere leven om zich te voegen bij de geloofsgenoten in het dienen van de God van Israël (Ruth 1:16).

Het boek Ruth

In hoofdstuk 1 wordt het leven beschreven van Elimelech en zijn gezin in Moab. Na de dood van hun echtgenoten trekken Naomi en Ruth naar Bethlehem. Hoofdstuk 2 vermeldt dat Ruth aren leest op de velden van Boaz. In hoofdstuk 3 wordt verhaald hoe Naomi Ruth opdraagt om zich naar de dorsvloer te begeven en aan de voeten van Boaz te gaan liggen. Hoofdstuk 4 bevat het verhaal van Ruths huwelijk met Boaz. Zij krijgen een zoon, Obed, die een voorvader is van David en van Christus.