Studiewijzers
Woord van wijsheid
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Woord van wijsheid

Een gezondheidswet die de Heer heeft geopenbaard voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de heiligen (LV 89). Gewoonlijk wordt deze aangeduid met ‘het woord van wijsheid’. De Heer heeft zijn volgelingen altijd gezondheidsregels bijgebracht. Hij openbaarde aan Joseph Smith wat goed is om te eten en welke stoffen wij moeten vermijden. Er zijn beloften van lichamelijke en geestelijke zegeningen verbonden aan onze gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid.