Studiewijzers
Hebron


Hebron

Een oude stad in Juda, 32 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Het is de plaats waar Abraham en zijn gezin begraven liggen (Gen. 49:29–32). Het was de hoofdstad in de eerste jaren van de regering van David (2 Sam. 5:3–5).