Studiewijzers
Ninevé


Ninevé

In het Oude Testament: De hoofdstad van Assyrië, en meer dan 200 jaar een groot handelscentrum op de linkeroever van de Tigris. De stad viel met de ondergang van het rijk Assyrië in 606 v.C.