Studiewijzers
Laatste avondmaal
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Laatste avondmaal

Volgens het Nieuwe Testament Jezus’ laatste maaltijd voor zijn aanhouding en kruisiging (Luk. 22:14–18). Hij gebruikte die maaltijd samen met zijn twaalf apostelen tijdens de viering van het Pascha (Matt. 26:17–30; Mark. 14:12–18; Luk. 22:7–13).