Studiewijzers
Rots


Rots

Rots betekent, figuurlijk gesproken, Jezus Christus en zijn evangelie, die een onwankelbare basis en steun vormen (LV 11:24; 33:12–13). Rots kan ook duiden op openbaring, het middel waardoor God zijn evangelie aan de mens bekendmaakt (Matt. 16:15–18).