Studiewijzers
Elisa


Elisa

Een oudtestamentische profeet uit het noordelijk koninkrijk (Israël), trouw raadsman van een aantal koningen van dat land.

Elisa bezat een zachtmoedige en vriendelijke aard, zonder de vurigheid die zo kenmerkend was voor zijn meester, Elia. De wonderen waarom hij bekendstaat (2 Kon. 2–5; 8) getuigen van het feit dat hij werkelijk Elia’s macht ontving toen hij hem als profeet opvolgde (2 Kon. 2:9–12). Hij maakte, bijvoorbeeld, het water van een bittere bron weer gezond, verdeelde het water van de Jordaan, vermeerderde de olie van een weduwe, wekte een jongen op uit de doden, genas een melaatse man, liet een ijzeren bijl drijven en sloeg de Syriërs met blindheid (2 Kon. 2–6). Zijn bediening duurde ruim 50 jaar, tijdens de regering van Joram, Jehu, Joachaz en Joas.