Studiewijzers
Visioen


Visioen

Een zichtbare openbaring van een gebeurtenis, persoon of voorwerp door de macht van de Heilige Geest.

Voorbeelden van belangrijke visioenen zijn onder andere: Ezechiëls visioen van de laatste dagen (Ezech. 37–39), Stefanus’ visioen van Jezus staande aan de rechterhand van God (Hand. 7:55–56), Johannes’ openbaring van de laatste dagen (Openb. 4–21), het visioen van Lehi en Nephi van de boom des levens (1 Ne. 8; 10–14), het visioen van Alma de jonge van een engel van de Heer (Mos. 27), het visioen van de broer van Jared van alle bewoners van de aarde (Ether 3:25), het visioen van de verschillende graden van heerlijkheid (LV 76), de visioenen die Joseph Smith en Oliver Cowdery ontvingen in de Kirtlandtempel (LV 110), Joseph F. Smiths visioen van de verlossing van de doden (LV 138), Mozes’ visioen van God en zijn scheppingen (Moz. 1), Henochs visioen van God (Moz. 6–7) en Joseph Smiths eerste visioen (GJS 1).