Studiewijzers
Liefde
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Liefde

Grote toewijding en diepe genegenheid. Liefde voor God omvat onder andere toewijding, aanbidding, eerbied, tederheid, barmhartigheid, vergeving, deernis, goedertierenheid, dienstbetoon, dankbaarheid en goedheid. Het grootste voorbeeld van Gods liefde voor zijn kinderen is de oneindige verzoening die door Jezus Christus is teweeggebracht.