Studiewijzers
Amalekieten (Oude Testament)


Amalekieten (Oude Testament)

Een Arabische stam die leefde in de woestijn Paran tussen Beth-Araba en de Middellandse Zee. Vanaf de tijd van Mozes (Ex. 17:8) tot aan die van Saul en David (1 Sam. 15; 27:8; 30; 2 Sam. 8:11–12) zijn zij voortdurend in oorlog met de Hebreeën.