Studiewijzers
Jeruzalem


Jeruzalem

Een stad gelegen in het hedendaagse Israël. Het is de belangrijkste stad in de Bijbelse geschiedenis. Een aantal van de heiligste plekken voor de christenen, de joden en de moslims bevindt zich in deze stad en wordt regelmatig door vele trouwe gelovigen bezocht. Jeruzalem wordt dikwijls de heilige stad genoemd.

Jeruzalem, de stad die eens bekendstond als Salem (Gen. 14:18; Ps. 76:2), was een stad van de Jebusieten totdat zij werd ingenomen door David (Joz. 10:1; 15:8; 2 Sam. 5:6–7), die bepaalde dat het voortaan zijn hoofdstad zou zijn. Tot die tijd was het een vestingstad in de bergen geweest, ongeveer 800 m boven de zeespiegel. De stad is, met uitzondering van de noordzijde, aan alle kanten omgeven door diepe valleien.

Toen koning David vanuit Jeruzalem regeerde, bewoonde hij een houten paleis. In de tijd van Salomo echter werd de stad verfraaid door onder andere de bouw van een nieuw koninklijk paleis en de tempel.

Na de splitsing in het koninkrijk Israël en het koninkrijk Juda, bleef Jeruzalem de hoofdstad van Juda, die dikwijls door binnenvallende legers werd aangevallen (1 Kon. 14:25; 2 Kon. 14:13; 16:5; 18–19; 24:10; 25). Onder Hizkia ontwikkelde Jeruzalem zich tot het godsdienstige middelpunt, maar de stad werd in 320 v.C., 168 v.C. en 65 v.C. gedeeltelijk vernietigd. Herodes herbouwde de muren en de tempel, maar in 70 n.C. hebben de Romeinen de stad volkomen verwoest.