Studiewijzers
Aanstellen, aanstelling


Aanstellen, aanstelling

Uitgekozen en gewijd voor heilige doeleinden. Deze aanstelling geldt voor een bepaalde dienstverlening binnen de kerkelijke organisatie door handoplegging van iemand die daartoe het juiste gezag bezit. Alleen zij die de priesterschapsquorums presideren, ontvangen sleutels bij hun aanstelling. Zij die worden aangesteld tot andere functies kunnen wel een priesterschapszegen krijgen, maar deze gaat niet vergezeld van sleutels.